Oferta z zakresu Prawa Kanonicznego (stwierdzeń nieważności małżeństwa, tzw. "rozwody kościelne):

1

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom Klientów poszukujących pomocy przy procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie nazywanym rozwodem kościelnym) świadczę pomoc w następującym zakresie:

- Konsultacja przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania procesu, w tym:

• Ustalenie tytułu nieważności małżeństwa (podstawy wszczęcia procesu);
• Ustalenie właściwości sądu, który może prowadzić sprawę;
• Pomoc w doborze materiału dowodowego;
• Pomoc w sporządzeniu skargi powodowej bądź odpowiedzi na skargę powodową;

- Pomoc w prowadzeniu całego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, procesu o udzielenie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego zarówno powodowi jak i pozwanemu.

- Sporządzanie wszelkich pism procesowych:

Dla strony powodowej, m.in.:

• sporządzenie skargi powodowej,
• przygotowywanie rekursów przeciw odrzuceniu skargi powodowej,
• sporządzanie innych pism procesowych, na przykład związanych z ustaleniem formuły sporu, uwag co do opinii biegłych lub odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego,
• sporządzanie mowy obrończej po publikacji akt,
• redagowanie apelacji i innych środków odwoławczych,
• itd.

Dla strony pozwanej m.in.:

• pomoc przy ustaleniu linii obrony,
• przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową, oraz skargi wzajemnej,
• redakcja wszelkich innych pism procesowych,
• sporządzanie apelacji i innych środków odwoławczych,
• itd.

- Sporządzenie prośby o usunięcie klauzuli wyrokowych

Oferta z zakresu prawa cywilnego (m.in. sprzeciwy do e-sądu):

1

Opierając się na wiedzy i praktyce zdobytej poprzez kilkuletnią pracę w kancelariach adwokackich i radcowskich, przy ścisłej wspólpracy z Panią Mecenas Magdaleną Hęćka, oferuję poradnictwo prawne wraz z możliwością sporządzenia wszelkich pism procesowych z zakresu:

- prawa cywilnego - szczególnie prawa konsumenckiego - w tym ostatnio bardzo drażliwej kwestii nakazów zapłaty z wydanych przez E-sąd w Lublinie (sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, skarga na nadanie klauzuli wykonalności, skarga na czynności komornika, formułowanie pozwów);

- prawa rodzinnego (sprawy alimentacyjne, rozwodowe, dotyczące opieki);

- prawa spadkowego (wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, sposób działu spadku, rozliczenia pomiędzy spadkobiercami);

- prawa nieruchomości;

- odszkodowań (z OC sprawcy wypadku, odszkodowania za służebności);

 

Koszt sporządzenia pisma określany jest indywidualnie, po zapoznaniu się z tematyką i dokumentacją sprawy.

Ceny konkurencyjne.