Oferta z zakresu Prawa Kanonicznego
(stwierdzeń nieważności małżeństwa,
tzw. "rozwody kościelne"):

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom Klientów poszukujących pomocy przy procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie nazywanym rozwodem kościelnym) świadczę pomoc w następującym zakresie:

 • Konsultacja przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania procesu, w tym:
  • Ustalenie tytułu nieważności małżeństwa (podstawy wszczęcia procesu);
  • Ustalenie właściwości sądu, który może prowadzić sprawę;
  • Pomoc w doborze materiału dowodowego;
  • Pomoc w sporządzeniu skargi powodowej bądź odpowiedzi na skargę powodową;
 • Pomoc w prowadzeniu całego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, procesu o udzielenie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego zarówno powodowi jak i pozwanemu.
 • Sporządzanie wszelkich pism procesowych:
  • Dla strony powodowej, m.in.:
   • sporządzenie skargi powodowej,
   • przygotowywanie rekursów przeciw odrzuceniu skargi powodowej,
   • sporządzanie innych pism procesowych, na przykład związanych z ustaleniem formuły sporu, uwag co do opinii biegłych lub odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego,
   • sporządzanie mowy obrończej po publikacji akt,
   • redagowanie apelacji i innych środków odwoławczych,
   • itd.
  • Dla strony pozwanej m.in.:
   • pomoc przy ustaleniu linii obrony,
   • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową, oraz skargi wzajemnej,
   • redakcja wszelkich innych pism procesowych,
   • sporządzanie apelacji i innych środków odwoławczych,
   • itd.
 • Sporządzenie prośby o usunięcie klauzuli wyrokowych.