O mnie:
Adam Stachowski.
mgr lic. prawa kanonicznego,
mgr prawa,
Adwokat kościelny. Prawnik.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunkach: Prawo Kanoniczne oraz Prawo. Po zakończeniu edukacji na kierunku Prawo Kanoniczne, zdał egzamin uzyskując tytuł Licencjusza Prawa Kanonicznego, który w ustawodawstwie Kościelnym jest równoznaczny z ukończeniem aplikacji adwokackiej/radcowskiej. Dekretem Jego Eminencji Biskupa Dr. Stefana Regmunta został dopuszczony do wykonywania zawodu Adwokata Kościelnego przy Sądzie Kościelnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Od tego czasu prowadzi sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed tym Trybunałem. Może również występować przed trybunałami kościelnymi pozostałych diecezji na mocy każdorazowego zatwierdzenia.

Poprzez odbyte praktyki, staże, oraz pracę w kancelariach adwokackich i radcowskich zdobył doświadczenie niezbędne do sprawnego poruszania się w dziedzinie prawa cywilnego - w szczególności prawa konsumenckiego, spadkowego, rodzinnego, nieruchomości, dochodzenia odszkodowań czy prawa administracyjnego. Współpracuje z doświadczonymi i renomowanymi Kancelariami Adwokackimi w regionie.

Prywatnie Adam Stachowski jest szczęśliwym mężem i ojcem. Z zainteresowań "od zawsze" na pierwszym miejscu wymienia pływanie i muzykę, które w wolnych chwilach praktykuje.