2

Adam Stachowski, adwokat kościelny, prawnik.

KANCELARIA PRAWNA KANON z siedzibą w Zielonej Górze, to pierwsza w regionie i Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej profesjonalna Kancelaria oferująca kompleksową pomoc w zakresie doradztwa i reprezentacji w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim (błędnie nazywanych rozwodami Kościelnymi). Kancelaria Prawna Kanon prowadzona jest przez adwokata kościelnego mgr lic. Adama Stachowskiego. 

Priorytetem wśród zadań Kancelarii jest pomoc osobom po nieudanym małżeństwie, często żyjącym już w nowym związku, chcącym uregulować swoją sytuację duchową. Pomyślne zakończenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa umożliwia bowiem pełne uczestnictwo w Sakramentach Świętych Kościoła Katolickiego, jak również ewentualne ponowne zawarcie Kościelnego związku małżeńskiego.

Posiadam uprawnienia otrzymane od hierarchów Kościoła Katolickiego, w ramach których świadczę pomoc przy prowadzeniu przez strony wszelkich spraw należących do właściwości Sądów Kościelnych w kraju, w tym także zastępstwo procesowe przed wybranymi Sądami Biskupimi. Oferuję szeroki zakres usług, począwszy od indywidualnego jednorazowego poradnictwa jak i kompleksowego zastępstwa procesowego.

Ponadto, dzięki zdobytemu wykształceniu, kilkuletniej praktyce, oraz stałej współpracy z renomowanymi kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi w regionie, oferuję fachową pomoc z zakresu prawa cywilnego - w szczególności prawa konsumenckiego, rodzinnego, spadkowego oraz nieruchomości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, świadczę usługi zarówno drogą tradycyjną, jak również korzystając z nowoczesnych technik informatycznych. 

Istotnym elementem w funkcjonowaniu Kancelarii jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, wyrażająca się między innymi świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej na ich rzecz.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą Kancelarii w kolejnej zakładce.