Adam Stachowski - Adwokat Kościelny

KANCELARIA PRAWNA KANON z siedzibą w Zielonej Górze, to pierwsza w regionie i Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej profesjonalna Kancelaria oferująca kompleksową pomoc w zakresie doradztwa i reprezentacji w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim (błędnie nazywanych rozwodami Kościelnymi).

Learn more »

Pomoc

Priorytetem wśród zadań Kancelarii jest pomoc osobom po nieudanym małżeństwie, często żyjącym już w nowym związku, chcącym uregulować swoją sytuację duchową. Pomyślne zakończenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa umożliwia bowiem pełne uczestnictwo w Sakramentach Świętych Kościoła Katolickiego, jak również ewentualne ponowne zawarcie Kościelnego związku małżeńskiego.

Więcej »

Uprawnienia

Posiadam uprawnienia otrzymane od hierarchów Kościoła Katolickiego, w ramach których świadczę pomoc przy prowadzeniu przez strony wszelkich spraw należących do właściwości Sądów Kościelnych w kraju, w tym także zastępstwo procesowe przed wybranymi Sądami Biskupimi. Oferuję szeroki zakres usług, począwszy od indywidualnego jednorazowego poradnictwa jak i kompleksowego zastępstwa procesowego.

Więcej »

Nowoczesność i współpraca

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, świadczę usługi zarówno drogą tradycyjną, jak również korzystając z nowoczesnych technik informatycznych.
Istotnym elementem w funkcjonowaniu Kancelarii jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, wyrażająca się między innymi świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej na ich rzecz.

Więcej »